MEDITACION CONSCIENT


Qué es la Meditació Conscient  (Zhang Zhuan Txi Kung Intern)

A la pràctica integral del Tai Txi Txuan tradicional i ancestral està inclosa la Meditació ja que es tracta d’un art marcial interna, i qualsevol activitat interna com el Tai Txi o l’ioga, les eines bàsiques del treball intern, és la meditació.Al Tai Txi Txuan, tenim dos tipus de meditacions bàsiques; la Meditació en Moviment, conegut com el ioga noi i la meditació estatica, coneguda com abraçar l’arbre.Aquestes dues meditacions són complementàries, ja que a la Meditació en Moviment que es practica durant la realització de les formes o seqüències, el cos està en moviment i la ment està en un estat de repòs profund.A la meditació estàtica o Zhang Zhuan, és al contrari, el cos està en una relaxació profunda i la ment està en moviment per desenvolupar els sentits interns.Aquestes dues meditacions fan que tots els estats emocionals i mentals estiguin en equilibri; això vol dir que no estem ni deprimits ni escitat, ni enuigs ni dolguts, ni yin ni yan, estem en un punt d’equilibri, que l’I Ching, anomena estat de Tai Chi, és a dir equilibri de tots els elements.Amb la seva pràctica, el practicant de Tai Txi Txuan, per diferents estadis amb el pas del temps, uns ho aconsegueixen abans i altres després, segons el seu treball personal.Aquests estats de Consciència al Tai Txi Txuan, passen pels següents nivells de profunditat o relaxació:ATENCIÓ: Tant quan es practica la Meditació en Moviment o en la Meditació Estàtica, el primer nivell sempre és parar atenció:- Parem atenció a les instrucions del professor per aprendre com ho hem de fer nosaltres.- Després parem atenció a com ho estem fent nosaltres.Bàsicament aquests són els principis essencials del primer Nivell de Consciència.CONCENTRCIÓ: Quan ja no necessitem parar esment a les indicacions del professor i atenció a com ho fem nosaltres, perquè ja ho sabem i ens surt de forma natural, és quan la nostra Consciència se centra en la Concentració.Això vol dir que la nostra ment deixa de prestar l’atenció al que estem fent per prestar atenció als problemes o tasques quotidianes per solucionar. És a dir, ens distreim que el que estem fent en aquell moment.La nostra Consciència (Sense ese), torna a portar la Consciència (Amb ese), a l’aquí i ara, per seguir la nostra pràctica.MEDITACIÓ: Un cop la nostra ment entra en un estat de relaxació profunda i no necessita practicar l’atenció i la concentració, és quan arribem a aquest d’estat meditació profunda sigui en moviment o estàtic.Avui dia es diu tot Meditació, però la meditació únicament s’aconsegueix quan hem superats les etapes anteriors de l’Atenció i ConcentracióEn aquest nivell de Consciència, el cos i la ment estan en una relaxació profunda, però encara som conscients, de la dualitat i l’espai temps, que governa el món existencial on vivim.Som conscients que som homes o dones, joves o vells, som de cultura oriental o ocidentat. etc.És a dir, encara som conscients de la dualitat i l’espai temps, Encara som conscients del Yin i el Yang de nosaltres mateixos.
CONTEMPLACIÓ: Amb la pràctica de la meditació, sense adonar-nos-en, entrem en un estat de Consciència molt propera a la Consciència, on la consciència ja no percep la dualitat (home o dona) i l’espai temps (jove o vell)En aquest estat de la Consciència tan propera a la Consciència, ja no sentim el cos, ni els dolors, ni les nostres preocupacions, etc. Estem en un estat Existència de Felicitat Plena, que al Ioga es diu Nirvana.La Meditació Conscient tant en moviment com en estàtic passa per les 5 capes de l’ésser humà, això també coincideix amb el Ioga (Veure imatge superior):Capa Física,Capa Energètica,Capa Emocional,Capa Mental iCapa ExistencialLa majoria dels practicants de Ioga o Tai Chi, solen practicar a les capes Físiques i Energètiques, però n’hi ha tres més; el emocional, el mental i el existencial.Els practicants que estan interessats a practicar un Tai Txi Txuan integral i volen aprofundir en la meditació dinàmica i estàtica, el Sifú David Curtó, facilita aquests coneixements.
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Entradas relacionados

acceder a classes
¿tienes preguntas?
Prueba una practica online o pide información